Turystyka biznesowa

W świecie, którego gospodarka coraz bardziej oparta jest usługach, istnieje coraz większy rynek usług świadczonych specjalnie gościom różnych konferencji i spotkań. Okazuje się bowiem, że znaczna część firm, mimo wykorzystywania różnych technologii takich jak telekonferencje, nadal preferuje spotkania twarzą w twarz. Podobnie sytuacja wygląda w świecie nauki, gdzie różne konferencje są na porządku dziennym. Podróżujemy więc do innych państw, gdzie na miejscu musiał zostać przygotowany dla nas hotel, centrum konferencyjne, ale często też dodatkowe punkty programu. Tu wliczyć możemy zwiedzanie, wizyty w restauracjach i na wystawach oraz, w przypadku nauki, wizyty w jednostkach badawczych. Wiele dyscyplin naukowych ma w zwyczaju organizowanie wycieczek terenowych, dotyczy to zwłaszcza kierunków przyrodniczych. Każdą taką konferencję trzeba odpowiednio przygotować, ale każda też przynosi lokalnym przedsiębiorcom wymierne korzyści. To pewnie dlatego ten sektor turystyki jest uważany za bardzo stabilny i przynoszący wciąż coraz większe zyski. Nie ma powodów by sądzić, że turystyka biznesowa straci w najbliższych latach na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – zyski w tym sektorze będą rosły każdego kolejnego roku.