Turystyka kulturowa

Wiele osób, jeśli zapytać je o zainteresowania, opowie na przykład o kulturze Chin, Japonii czy Indii. Jednak znaczna część tych osób, chociażby z powodów finansowych, nigdy nie odwiedziła miejsc, którymi tak bardzo się fascynuje. Takie podróżowanie, związane z kulturą danego miejsca, nosi miano turystyki kulturowej. Jest to przy okazji jedna z najstarszych form turystyki, kiedyś dostępna jedynie dla najbogatszych, dzisiaj w różnych formach staje się dostępna dla mas. By ją uprawiać nie musimy wcale wyjeżdżać za granicę. Także w Polsce są miejsca, w które wycieczki można określić tym mianem. Mamy bowiem pamiątki po różnych kulturach, które w historii Polski zapisały się już dawno temu. Wymienić tu można chociażby Tatarów czy Łemków, Kaszubów czy Ślązaków. Dzisiejsi przedstawiciele tych kultur, rozumieją, że korzystne jest dla nich propagowanie tej wiedzy w przystępnych formach. Powstają więc muzea, ścieżki turystyczne, czy pamiątkowe tablice, które przypominają istotne wydarzenia i ludzi, którzy zmieniali bieg historii. Sama turystyka kulturowa pobudza też lokalną bazę noclegową i gastronomiczną i daje pracę wielu tysiącom osób. Dostrzegają to również przedstawiciele władz, którzy zwiększają budżety na konserwację zabytków.